Niektóre rodzaje promieniowania są obojętne lub korzystne dla człowieka, a inne – szkodliwe lub wręcz zabójcze. Na destruktywne promieniowanie narażony może być każdy, lecz jego skutki najsilniej i najszybciej odczują przede wszystkim osoby wrażliwe – chorowite, starsze, a także kobiety w ciąży i po porodzie oraz dzieci.

Czy wiesz, że…

Kobiety, które, będąc w ciąży, nadmiernie często korzystają z różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, mogą niechcący przyczynić się do spowodowania zmian w rozwoju mózgu płodu.

Dzieje się tak dlatego, że fale promieniowania elektromagnetycznego (PEM), pochodzące m.in. z telefonów komórkowych, komputerów czy routerów Wi-Fi, zakłócają poprawne funkcjonowanie organizmu na poziomie komórkowym. Cieńsze kości czaszki oraz szybszy podział komórek wpływają na zmniejszenie odporności dziecka na oddziaływanie PEM.

Wywołane przez PEM zmiany w mózgu płodu mogą później skutkować problemami fizycznymi i psychicznymi u dziecka, takimi jak nadpobudliwość, zaburzenia motoryki, koncentracji i zdolności uczenia się czy trudnościami natury behawioralnej.

Skutki promieniowania elektromagnetycznego

Pomimo tego, że fal promieniowania nie widać gołym okiem, są one stale obecne w naszym otoczeniu, mniej lub bardziej wpływając na stan naszego organizmu. Naukowcy sugerują, że promieniowanie elektromagnetyczne może być odpowiedzialne m.in. za:

  • zwiększenie podatności na stres,
  • spadek odporności organizmu,
  • zwiększenie ryzyka zachorowań na liczne dolegliwości i choroby układu immunologicznego, nerwowego, pokarmowego, krążenia, oddechowego oraz tkanek, takie jak nowotwory, białaczka, stwardnienie rozsiane, alergie, udar serca, dystrofia, zaburzenia trawienia, zawroty i bóle głowy, mrowienie i drętwienie kończyn, zaburzenia snu, nadpobudliwość, problemy z widzeniem, zaburzenia nastrojów, chroniczne zmęczenie, zaburzenia pamięci, koncentracji i inne),
  • rudności z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie, uczeniem się i pracowaniem,
  • mutacje DNA,
  • powstawanie wad wrodzonych i anomalii genetycznych,
  • obniżenie płodności (u kobiet, jak i u mężczyzn),
  • trudności z zajściem w ciążę,
  • zwiększenie ryzyka poronienia oraz wystąpienia problemów podczas ciąży.

Co na to naukowcy?

Czy to wszystko rzeczywiście jest prawdą? Cóż, na to pytanie niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zobaczmy więc, co na ten temat mają do powiedzenia eksperci i badacze.

Liczne badania naukowe potwierdzają, że fale promieniowania elektromagnetycznego bez wątpienia nie są obojętne wobec ludzkiego organizmu. Mogą być one przyczyną wymienionych powyżej oraz wielu innych negatywnych symptomów – dodatkowo tym bardziej odczuwalnych, jeśli dana osoba prowadzi niezbyt zdrowy styl życia: żyje w ciągłym stresie, nie dosypia, nie ma czasu zdrowo zjeść, ulega nałogom czy nie podejmuje aktywności fizycznej, przez co jest bardziej narażona na spadek wydolności organizmu oraz na różnorodne dolegliwości i choroby.

W tym miejscu warto wspomnieć o wynikach jednego z badań, w którym próbowano oszacować poziom niekorzystnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ciężarne. Badaniu poddano kobiety pracujące przed komputerem 20 godzin i więcej w skali tygodnia oraz żyjące na obszarach o wysokim natężeniu pola elektromagnetycznego. Okazało się, że kobiety te trudniej przechodziły ciążę, miały większe problemy z porodem, a także częściej doświadczały poronień niż kobiety, które nie pracowały z komputerem i żyły w bardziej przyjaznym środowisku. Mimo to badacze stwierdzili, że nie mają stuprocentowej pewności, czy za problemami ciężarnych stało wyłącznie promieniowanie elektromagnetyczne, czy na problemy kobiet złożyło się więcej czynników, takich jak np. nieprawidłowa postawa podczas pracy z komputerem czy zły styl życia.

Niełatwo więc kategorycznie potwierdzić szkodliwość PEM, gdyż  w trakcie prowadzonych badań ludzie narażeni są na wiele czynników zewnętrznych, np. zanieczyszczenie środowiska czy stres, mogących wywoływać podobne efekty jak w przypadku promieniowania.

Z pewnością obojętne nie mogą również pozostać wyniki badania laboratoryjnego, przeprowadzonego na żywych komórkach, izolowanych z organizmu i hodowanych in vitro, które potwierdziło, że w wyniku pochłaniania przez nie energii pola elektromagnetycznego dochodziło m.in. do zmiany uporządkowania cząsteczek DNA, zaburzeń intensywności reakcji biochemicznych oraz zwiększenia wrażliwości błony komórkowej na działanie pól elektromagnetycznych.

Wyniki badań są kontrowersyjne

Warto też zauważyć, że przez wiele lat badania nad wpływem PEM prowadzone były przy założeniu, że jedynym szkodliwym efektem jego działania są zjawiska termiczne. Badacze pomijali natomiast tzw. efekty nietermiczne, np. zmiany morfologiczne w tkankach i narządach.

Z biegiem lat podejście do badań uległo zmianie, ale jak wskazują w swojej pracy naukowej „Studium przypadku: zarządzanie ryzykiem pól elektromagnetycznych: telefony komórkowe i linie energetyczne” [„A Case Study on Risk Governance of Electromagnetic Fields: Mobile Phones and Power Lines”] badacze Leeka Kheifets, John Swanson i Shaiela Kandel, nie dysponujemy obecnie na tyle rozwiniętymi technologiami, które umożliwiłyby przeprowadzenie badań, dających jasne i stuprocentowo pewne wyniki.

Lepiej zapobiegać

Brak przekonujących dowodów naukowych na całkowity brak zagrożenia ze strony promieniowania PEM powoduje wzrost zaniepokojenia społeczeństwa, dlatego też naukowcy i lekarze wolą póki co dmuchać na zimne. W trosce o zdrowie publiczne i zdrowie każdego człowieka z osobna, zalecają oni zaprzestanie lub możliwie jak największe ograniczenie wystawiania ciała na promieniowanie elektromagnetyczne.

Proste sposoby, jakie w celu ochrony zdrowia może zastosować każdy z nas, znajdują się w artykule Jak ograniczyć wpływ promieniowania z otoczenia na ciążę? 10 praktycznych porad. Czy to działa? Na pewno tak, bo – jak pokazują inne badania – osoby, które zredukowały ilość docierających do nich fal elektromagnetycznych, nie tylko lepiej się czują i mają więcej energii, lecz także rzadziej chorują.

Femibelly z myślą o zdrowiu mamy i dziecka

Również i my, świadomi możliwych zagrożeń wynikających z wpływu promieniowania elektromagnetycznego, postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Uznaliśmy, że linia specjalistycznych produktów Femibelly, ograniczających narażenie dziecka na skutki promieniowania, to doskonały pomysł i przejaw aktywnego działania na rzecz ochrony zdrowia matek oraz dzieci, które przecież w życiu każdej rodziny są bezcennym darem, źródłem wielkiej miłości i radości, o jakie warto troszczyć się już od pierwszej chwili.

Oferta Femibelly jest stale poszerzana o nowe propozycje, które każdej mamie pozwolą przejść pewnie przez wyjątkowy okres ciąży, a każdemu maluchowi zapewnią bezpieczny start w życie. O tym, co sprawia, że produkty Femibelly chronią przed promieniem elektromagnetycznym, dowiesz się na stronie Nasze produkty.